ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ή ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΟΧΗΜΑ:  Από απλή ασφάλιση έως την πλήρη κάλυψη έτσι ώστε το όχημα να επανέλθει στην κατάσταση του πριν το συμβάν, ή την καταβολή της εμπορικής του αξίας σε ολική καταστροφή, πυρκαγιά, κλοπή,  κτλ.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ:  Κύρια, εξοχική ή ενοικιαζόμενη. Κάλυψη όλων των κινδύνων που μπορούν να συμβούν και να υποστείτε οικονομική ζημιά. Πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς, ακόμη και ολόκληρη την εμπορική αξία του ακινήτου ή του περιεχομένου.(πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό και άλλες 30 περιπτώσεις κινδύνων)  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:  Με την πλήρη κάλυψη της επιχείρησης σας σε οποιοδήποτε κίνδυνο υλικών ή οικονομικών ζημιών εξασφαλίζετε την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας χωρίς οικονομικά προβλήματα (πυρκαγιά, κλοπή, ληστεία, σεισμός, πλημμύρα, άλλες 30 περιπτώσεις ).

ΣΚΑΦΟΣ:  Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ρύπανση, κλοπή, βύθιση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:  Πλήρης κάλυψη της αξίας του εμπορεύματος σας από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο προορισμού. (Αποστολέας, διαμεταφορέας, μεταφορέας, παραλήπτης.)   

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ:  Πίνακες, οικογενειακά κειμήλια, και ότι άλλο είναι στην κατοχή σας που θεωρείτε ότι αξίζει. 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Πλήρη κάλυψη στην εμπορική της αξία από οποιοδήποτε κίνδυνο. 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΖΕΡΟΣ
6944443561 – 6972561264
email: ntzeros@gmail.com