ΥΓΕΙΑ: Ισόβια ατομικά συμβόλαια σε όλη την οικογένεια για πλήρη κάλυψη εξόδων νοσοκομείου ή κλινικής 100% με κάρτα υγείας ακόμη και εξωνοσοκομιακά έξοδα και εξετάσεις.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: Αποταμιεύοντας χρήματα σε ετήσια βάση μπορείτε να εξασφαλίστε το πόσο που θέλετε έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένες οι σπουδές των παιδιών σας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ: Σε περίπτωση θανάτου του οικογενειάρχη εξασφαλίζεται ή πλήρη οικονομική αποκατάσταση της οικογένειας στο υπόλοιπο της ζωής τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ: Πλήρης πληρωμή των υποχρεώσεων της οικογενείας σας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του οικογενειάρχη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΖΕΡΟΣ
6944443561 – 6972561264
email: ntzeros@gmail.com