ΥΓΕΙΑ: Κάλυψη εξόδων νοσοκομείου ή κλινικής 100% με κάρτα ακόμη και εξωνοσοκομιακά έξοδα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
Από ασθένεια ή ατύχημα, αναπλήρωση του εισοδήματος σας και σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό σας ταμείο.

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Σε ολική ή μερική αναπηρία από ασθένεια ή ατύχημα αναπλήρωση του μηνιαίου εισοδήματος έως την συνταξιοδότησης σας ή εφ΄ όρου ζωής.

ΓΕΡΑΜΑΤΑ: Eφ΄ άπαξ ή σύνταξη ακόμη και τα δύο σε οποιοδήποτε έτος της ηλικίας σας επιλέγοντας εσείς το ποσό που θέλετε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΖΕΡΟΣ
6944443561 – 6972561264
email: ntzeros@gmail.com